akarsu ağı ne demek?

 1. En küçük dereden anaırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü.
 2. (en)River system.
 3. (fr)Réseau hydrographique

akarsu ağzı

 1. Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan, su ürünleri üretimine elverişli alanlar, mansap.
 2. (en)River mouth.

akarsu aşındırması

 1. Akarsuların yataklarını, su gücü ve taşıdığı katı öğeler yardımıyla kıyıdan ve dipten kemirmesi olayı.
 2. (en)River erosion.
 3. (fr)Érosion fluviale

ağı

 1. Zehir.
 2. Bir organizmayı tedirgin eden ya da öldüren özdek.
 3. Bir metal ya da alaşımın niteliğini bozan özdek.
 4. Bir tezgenin etkinliğini azaltan ya da yok eden özdek.
 5. (en)Network of.
 6. (en)Venom.
 7. (en)Poison.
 8. (en)Venom zehir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akarsu ağzıakarsu aşındırmasıakarsu bilimiakarsu buzul biçimleriakarsu çığırıakarsuakarsu çukurunu kendi kazırakarsu gibiakarsu havzasıakarsu itikaliakarselakarslanakarsoyakarakar amberakar bakarakar mallarakaraağıağı ağacıağı bakısıağı balıkçılığıağı çiçeğiağı gibiağı katmakağı otuağı üreten balıklarağıağacıağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın