karasal buzul örtüsü ne demek?

 1. Güney ucayı büyüklüğünde kıtaları kaplayan buzul örtüsü.
 2. (en)Inland ice.
 3. (al)Binneneis
 4. (fr)Inlandsis, calotte continentale

karasal

 1. Karayla, toprakla ilgili, berri.
 2. Kara ile ilgili.
 3. (en)Terrestrial.
 4. (en)Territorial.

karasal iklim

 1. Kara iklimi.
 2. Ilıman iklimin deniz etkisinden az çok yoksun, daha sert, daha az yağışlı ana türü. bkz. denizsel iklim.
 3. (en)Continental climate.
 4. (fr)Climat continental

buzul

 1. Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, cümudiye.
 2. Eksenucu bölgelerinde geniş yüzeyler kaplayan ve sıcak iklim bölgesinden eksenucu bölgesine değin, bulunduğu enleme göre yeterince yüksek dağlarda yer alan yoğun, sert, devinimi çok yavaş; beslenme alanı, koyakları dolduran dilleri ve yan kollarıyla yerkabuğu üzerinde kendine özgü etkiler yapan buz dizgesi.
 3. Karasal kökenli, hareketli buz kütleleri.
 4. (en)Growler.
 5. (en)Iceberg.
 6. (en)Glacier.
 7. (fr)Glacier

örtü

 1. Örtmek için kullanılan şey
 2. Yapılarda çatı, dam.
 3. Duyarkatın yalnız bir bölümünün etkilenmesini sağlamak, birtakım özel etkiler elde etmek için alıcının merceği önüne takılan çeşitli biçimlerdeki saydamsız cisimler
 4. Pencere boyunu değiştirmek için alıcı, gösterici, basım aygıtı penceresine takılan parça. TV
 5. Görüntü üzerinde çeşitli biçimler elde etmek üzere alıcı önüne takılan parça.
 6. (en)Cover.
 7. (en)Veil.
 8. (en)Wrap.
 9. (en)Cloth.
 10. (en)Overlay.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karasalkarasal iklimkarasal kumulkarasal oluşukkarasal ortamkarasal sularkarasal tortulkarasal yamaçkarasalgınkarasalkımkarasabankarasakızkarakara adamıkara afrikakara ağaçkakankara ağızlıbuzulbuzul akarsu tortullarıbuzul akıntı çizgisibuzul alnıbuzul ara dönemibuzul aşındırmasıbuzul balinasıbuzul bilimcibuzul bilimibuzul bölümü çizgisibuzu çözülmekbuzukibuzbuz alanıbuz bacalarıbuz bacasıbuz bağlama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın