kar ne demek?

 1. Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı; iş.
 2. Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı.
 3. İş.
 4. Yarar, fayda.
 5. Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay.
 6. Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark.
 7. Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı

  Kıştı, yerler iki karış kar tutmuştu.

  T. Buğra
 8. Havadan ak, ince taneli buz kırılcaları biçiminde ya da lapa lapa yağan, sıcaklık koşulları elverişli ise yerde biriken su buğusu, bkz. yağış.
 9. Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay.
 10. Bk. karlanma
 11. (C.: Kur-Kiran) Zift, kara boya.
 12. (Kelimeye bir ek olup, isimleri sıfat yapar) Eden, edici, yapan manalarına gelir ve li, lı, cı, ci gibi eklerin de karşılığıdır. İtaat-kar, hilekar, isyan-kar, hamur-kar, kanaatkar...gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: kâr)
 13. Vurmak. Çakmak. Kapı çalmak.
 14. Derinlik. Dip. Her şeyin dibi. Nihayet. (Osmanlıca'da yazılışı: ka'r)
 15. (C.: Ekra) Cem'etmek, toplamak. (Osmanlıca'da yazılışı: kar')
 16. (en)Snow.
 17. (en)To do, to make, to create; to produce; cl.
 18. (en)Green mango.
 19. (en)Kentucky Administrative Regulation.
 20. (en)Knowledge and Research.
 21. (en)Cirque , cwm.
 22. (en)Account.
 23. (en)Benefit.
 24. (en)Gain.
 25. (en)Profit.
 26. (en)Take.
 27. (en)Takings.
 28. (en)Bank.
 29. (en)Cart, car, wagon.
 30. (fr)Neige

kar zarar cetveli

 1. Bir işletmenin belirli bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderler arasındaki net farkı gösteren belge.
 2. (en)Profit and loss statement.

kar adam

 1. (en)Abominable snowman.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyenkar amacı gütmeyen kurumlarkar amaçlıkar amaçlikar arabasıkar aralığıkar ayakkabılı kedikakaakaabakaabiliyetlerkaakı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın