akçaağaç şurubu ne demek?

  1. (en)Maple syrup.

maple

  1. Akçaağaçgillerden süs ağacı olarak da dikilen, kerestesi gitarda gövde, kapak, kaplama, sap ve klavye gibi bir çok bölümde kullanılabilen tonu parlak karakterli ağır bir ağaç.
  2. Isfendan, akçaağaç, bot
  3. Akçaağaç, isfanden çınarı

akçaağaç şurubu hastalığı

  1. Bkz. menkes hastalığı
  2. (en)Maple syrup urine disease.

akçaağaç şuruplu idrar hastalığı

  1. Boynuzsuz Hereford ve Shorthorn ırkı sığırlarda, lösin, isolösin, valin ve onların ketoasitlerinden oluşan dallı amino asitlerin yetersiz dekarboksilasyonu, beyin kıvrımlarının yassılaşması, miyelinin vakuolleşmesi ve idrarın akçaağaç şurubunu veya yanık şekeri andıran kokusuyla belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı, dallı zincirli alfa-ketoasit dekarboksilaz yetersizliği, koyu renkli idrar hastalığı.
  2. (en)Maple syrup urine disease.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akçaağaç şurubu hastalığıakçaağaç şuruplu idrar hastalığıakçaağaç şekeriakçaağaç pekmeziakçaağaç tohumuakçaağaçakçaağaç yaprağıakçaağaçgillerşurudşurupşurup gibişurupluşurutşuraşurabşuracıkşuracıktaşuradaşuşu anşu an içinşu an kişu ana dek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın