adi borç ne demek?

 1. Bk. olağan borç
 2. (en)Simple obligation.

olağan borç

 1. Tecim işletmesiyle ilişkisi olmayan, gerekçesi ya da dayanağı yönünden tecimsel sayılması olanaksız bulunan borç.
 2. Tecimle uğraşan kişilerin işletmeleriyle bir ilişkisi olmaksızın yapmış oldukları özel nitelikteki borç.
 3. (en)Ordinary debt.
 4. (fr)Dette ordinaire

adi borçlu

 1. (en)Common debtor.

adi basın

 1. (en)Gutter press.

borç

 1. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para, başka bir şey
 2. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe
 3. Borş.
 4. Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereken para veya yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.
 5. İki ya da daha çok kimseler arasında, karşılıklı olarak doğan yükümlerin tümünü belli eden türe bağı.
 6. Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar da zamanından önce alacaklıya durumlarını bildirmelidir ki, o da işlerini ona göre ayarlasın. İslam'da devletin vazifelerinden biri de borçlulara yardımcı olmaktır.
 7. (en)Debt.
 8. (en)Debt, loan, obligation.
 9. (en)Debit.
 10. (en)Loan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adi borçluadi basınadi acı maruladi adımadi akitleradi akreditifadi aksiyonadiadi alacaklaradi ardıçadad absurdumad adad agencyad almakborçborç aktarımıborç alan kimseborç almaborç almakborç altına girmekborç artığı veren sayışımborç bakiyesiborç belgesiborç belgiti ayırcasıborbor çeliğibor hidrürlerbor hücresibor karbür
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın