adi akitler ne demek?

 1. Bk. sıradan bağıtlar

sıradan bağıtlar

 1. Onaşma yoluyla yapılan bağıtlar.
 2. (en)Normal contracts.
 3. (fr)Contrats normales

adi akreditif

 1. Akreditif açma talimatında belirtilen limitin bir defa kullanılmasıyla sona eren akreditif.
 2. (en)Common letter of credit.

adi aksiyon

 1. (en)Common stock.

akit

 1. Bağlanma, düğümlenme
 2. Kurma, düzenleme
 3. Tanzim ve teşkil etme
 4. Sözleşme.
 5. Nikah
 6. Bağıtçı.
 7. Bağlama, düğümleme
 8. (en)Agreement.
 9. (en)Contract mukavele.
 10. (en)Marriage agreement.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adi akreditifadi aksiyonadi acı maruladi adımadi alacaklaradiadi ardıçadi basınadi borçadi borçluadad absurdumad adad agencyad almakakitakit memleketler tebaasıakit serbestisiakit taraflarakit vaadiakiakibakibbaakibeakibetbin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın