adi aksiyon ne demek?

 1. (en)Common stock.

common

 1. Halkın ortak malı olan yer
 2. Halka açık yer, park, meydan
 3. Genel, yaygın, umumi, umuma ait
 4. Ortak, müşterek
 5. Evrensel
 6. Adi, bayağı, kaba
 7. Alışılmış, mutat
 8. Genel park veya otlak
 9. Bir kimsenin başkasının toprak veya suyu üzerinde hak iddia etmesi

adi akitler

 1. Bk. sıradan bağıtlar

adi akreditif

 1. Akreditif açma talimatında belirtilen limitin bir defa kullanılmasıyla sona eren akreditif.
 2. (en)Common letter of credit.

aksiyon

 1. Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması.
 2. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması.
 3. Hareket, iş.
 4. Sermayenin belirli bir bölümü.
 5. Hisse senedi.
 6. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi, bu hareketten ortaya çıkan gelişim.
 7. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim.
 8. Bkz. hisse senedi
 9. Bkz. olgu
 10. Bkz. devinim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adi akitleradi akreditifadi acı maruladi adımadi alacaklaradiadi ardıçadi basınadi borçadi borçluadad absurdumad adad agencyad almakaksiyonaksiyon emisyonuaksiyon filmiaksiyon oyunuaksiyon potansiyeliaksiyon teorisiaksiyona çevrilebilir tahvilaksiyona dayanan oyunaksiyoneraksiyonun geçtiği yeraksiyoaksiyolitaksiyolojiaksiyolojik etikaksiyom
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın