borç bakiyesi ne demek?

 1. Hesap kesiminde borçlu kalınan tutar.
 2. (en)Debit balance.

borç belgesi

 1. Bankadaki sayışımından para çeken kişi için düzenlenerek kendisine imza ettirilen belge.
 2. (en)Counter check.
 3. (fr)Fiche de débit

borç belgiti ayırcası

 1. Borç belgiti satışlarından elde edilen paralardan oluşan birikim.
 2. (en)Bond fund.
 3. (fr)Caisse d'obligation

bakiye

 1. Artık, artan, kalan, geri kalan şey.
 2. Kalıntı
 3. Bir kadın adı.
 4. Alacak ve borç arasındaki fark.
 5. Bk. artık
 6. Artık, artan, kalan, geri kalan.
 7. Kalan, kaybolmayan.
 8. Ölümsüz, kalımlı.
 9. Şehvetli kadın.
 10. (en)Arrears.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borç belgesiborç belgiti ayırcasıborç belgiti iyesiborç bini aşmakborçborç aktarımıborç alan kimseborç almaborç almakborç altına girmekborç artığı veren sayışımborbor çeliğibor hidrürlerbor hücresibor karbürbakiyebakiye gölbakiye tepebakiyetarihibakiyeyi yüklenimbakiyanebakiyatbakiyatı salihatbakibaki kalmakbakilikbakinazbaking
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın