adi ardıç ne demek?

 1. Servigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, ülkemizde Artvin ve Erzincan civarında yetişen, genelde yaygın olan çalı ve ağaççık.
 2. (en)Common juniper tree.
 3. (fr)Genévrier commun, genièvre, pétron
 4. (la)Juniperus communis

adi acı marul

 1. Bileşikgiller familyasından sarı çiçekli, rozet biçiminde yaprakları olan, kökünde, teraksasin, levulin, inulin ve şeker içeren zehirli yıllık bitki, aslandişi.
 2. (la)Cichorium intybus

adi adım

 1. Adımda uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapılan bir tür yürüyüş.
 2. Adımda beraberlik gerektirmeyen ve grupça yapılan yürüyüş türü.
 3. (en)Not in cadence
 4. (en)Without keeping step
 5. (en)Ease march

ardıç

 1. Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus).
 2. Servigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, bazı türlerinden katran elde edilen, ağaççık ya da çalımsı bitkiler.
 3. Ilıman ve soğuk bölgelerde yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaç türü.
 4. Dağ selvisi, arar ağacı.
 5. (en)Juniper.
 6. (fr)Genièvre
 7. (la)Juniperus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adi acı maruladi adımadi akitleradi akreditifadi aksiyonadiadi alacaklaradi basınadi borçadi borçluadad absurdumad adad agencyad almakardıçardıç bülbülüardıç katranıardıç kuşlarıardıç kuşuardıç kuşugillerardıç otuardıç rakısıardıçkuşuardıçkuşu şeklindeardı arası kesilmemekardı ardınaardı arkası kesilmedenardı arkası kesilmeyenardı kesilmemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın