ardıç kuşu ne demek?

 1. Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris).
 2. Bk. tarla kuşu
 3. (en)Fieldfare.

tarla kuşu

 1. Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük, ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda arvensis).
 2. Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının,tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Avrupa ve Asya'da ekili alanlarda ve steplerde yaşayan, böcek, tane ve tohumlarla beslenen bir tür. Ardıç kuşu.
 3. (en)Sky lark.
 4. (fr)Alouette de champs
 5. (la)Alauda arvensis

ardıç kuşugiller

 1. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, oldukça iri yapılı, gagaları hafifçe yay gibi, göçücü türleri olan bir familya. Karatavuk (Turdus merula), tarla ardıcı (T. piloris), taşkızılı (Monticola saxatilis), kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe), taş kuşu (Saxicola torquata), kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus), nar bülbülü (Erithacus rubecula) en iyi bilinen türleridir. Karatavukgiller.
 2. (en)Thrushes.
 3. (fr)Turdidés
 4. (la)Turdidae, turdus: ardıç kuşu

ardıç kuşları

 1. Karatavukgiller (Turdidae) familyasından Turdus ve Monticola cinslerinin çeşitli türlerine verilen ad.
 2. (en)Thrush.
 3. (fr)Merles
 4. (la)Turdus, Monticola

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ardıç kuşugillerardıç kuşlarıardıç katranıardıç bülbülüardıç otuardıçardıç rakısıardıçkuşuardıçkuşu şeklindeardıçkuşugillerardı arası kesilmemekardı ardınaardı arkası kesilmedenardı arkası kesilmeyenardı kesilmemekkuşu kuşla avlarlarkuşun ince tuylerikuşun tüylerikuşurkuşuri eşcarkuşutakuşkuş ağıkuş akarıkuş avcısıkuş avı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın