ardı ardına ne demek?

 1. Ara vermeden, aralıksız olarak, sürekli bir biçimde.
 2. (en)Zarf.

ardı arası kesilmemek

 1. Aralıksız sürüp gitmek.
 2. Aralıksız olarak gelmek. Ara vermeden devam etmek.

ardı arkası kesilmeden

 1. (en)Incessantly.

arda

 1. İşaret olarak yere dikilen çubuk.
 2. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
 3. Ardıl.
 4. 1. eskiden bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. işaret için dikilen değnek. -3. çıkrıkçı kalemi. 4. sonra gelen.
 5. Hükümdar veya kumandan asası.
 6. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
 7. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
 8. Toplumda dikkat çeken.
 9. Sonra gelen.
 10. Sopalı çavuş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ardı arası kesilmemekardı arkası kesilmedenardı arkası kesilmeyenardı kesilmemekardı sıraardıaçıkardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmazardıçardıç bülbülüardıç katranıardard arda dönerli sağım tesisiard arda gelenard arda gelerekard arda gelmeardına düşmekardına kadarardına kadar açıkardına kadar açmakardın ardın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın