ardı ardına ne demek?

 1. Ara vermeden, aralıksız olarak, sürekli bir biçimde.
 2. (en)Zarf.

ardı arası kesilmemek

 1. Aralıksız sürüp gitmek.
 2. Aralıksız olarak gelmek. Ara vermeden devam etmek.

ardı arkası kesilmeden

 1. (en)Incessantly.

arda

 1. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk.
 3. Ardıl.
 4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
 6. Hükümdar veya kumandan asası.
 7. Toplumda dikkat çeken.
 8. Çıkrıkçı kalemi.
 9. Sonra gelen.
 10. Sopalı çavuş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ardı arası kesilmemekardı arkası kesilmedenardı arkası kesilmeyenardı kesilmemekardı sıraardıaçıkardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmazardıçardıç bülbülüardıç katranıardard arda dönerli sağım tesisiard arda gelenard arda gelerekard arda gelmeardına düşmekardına kadarardına kadar açıkardına kadar açmakardın ardın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın