adenozin trifosfat atp ne demek?

 1. Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.
 2. canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

adenozin trifosfat atp datp

 1. Peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. Riboz şekeri yerine deoksiriboz bulunduğu durumda dATP oluşur. Enerji yüklü olan bu molekül enerji kaynağı olarak, bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında fotosentez ve oksidatif fosforilâsyon sırasında adenozin difosfata (ADP) dönüşerek enerji ve fosfat (Pi) ve adenozin monofosfata (AMP) dönüşerek enerji ve pirofosfat (PPi) verir.
 2. (en)Adenosine triphosphate.
 3. (fr)Triphosphate adenosine

adenozin trifosfat

 1. Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.
 2. Hücrede kimyasal enerjinin saklandığı ve serbestlendiği bir organik molekül ve nitrojenli bir baz olan adenin, bir pentoz şeker olan riboz ve üç fosfat radikalinden oluşan bir nükleotit, ATP. Son iki fosfat radikali moleküle yüksek enerjili çok kararsız olan fosfat bağlarıyla bağlıdır ve bu bağlar hücresel reaksiyonları yürütmek için enerji gerektiğinde hemen parçalanabilir. Adenozin trifosfatın hidrolizi sonucu açığa çıkan serbest enerji; ribozomlarda protein üretiminin yapılması, hücre zarındaki aktif taşınmada ve kas kasılması gibi mekanik işlerde kullanılır.
 3. (en)Adenosine triphosphate.

atp

 1. Bk. adenozin trifosfat
 2. Adenozin trifosfat.
 3. Adenozin trifosfat.
 4. (en)Adenosine triphosphate, ATP.
 5. (en)Adenosine triphosphate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adenozin trifosfat atp datpadenozin trifosfatadenozin trifosfat, ATP, dATPadenozin trifosfatazadenozin trifosfataz atpazadenozinadenozin deaminazadenozin difosfatadenozin difosfat adp dadpadenozin difosfat, ADP, dADPadenozin monofosfatadenozin monofosfat amp dampadenozin monofosfat, AMP, dAMPadenozadenoadenoacanthomaadenoakantomadenoangiosarcomaadenoanjiyosarkomtrifocaltrifocalstrifokaltrifoliattrifoliate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın