adenozin trifosfat atp datp ne demek?

 1. Peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. Riboz şekeri yerine deoksiriboz bulunduğu durumda dATP oluşur. Enerji yüklü olan bu molekül enerji kaynağı olarak, bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında fotosentez ve oksidatif fosforilâsyon sırasında adenozin difosfata (ADP) dönüşerek enerji ve fosfat (Pi) ve adenozin monofosfata (AMP) dönüşerek enerji ve pirofosfat (PPi) verir.
 2. (en)Adenosine triphosphate.
 3. (fr)Triphosphate adenosine

adenozin trifosfat atp

 1. Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.
 2. canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

adenozin

 1. Bir pürin bazı olan adeninin riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlanması ile oluşan nükleosit.
 2. Bir pürin bazı olan adeninin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.
 3. Bir pürin bazı olan adeninin riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.
 4. (en)Adenosine.
 5. (fr)Adênosine

atp

 1. Bk. adenozin trifosfat
 2. Adenozin trifosfat.
 3. Adenozin trifosfat.
 4. (en)Adenosine triphosphate, ATP.
 5. (en)Adenosine triphosphate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adenozin trifosfat atpadenozinadenozin deaminazadenozin difosfatadenozin difosfat adp dadpadenozin difosfat, ADP, dADPadenozin monofosfatadenozin monofosfat amp dampadenozin monofosfat, AMP, dAMPadenozin trifosfatadenozadenoadenoacanthomaadenoakantomadenoangiosarcomaadenoanjiyosarkomtrifocaltrifocalstrifokaltrifoliattrifoliate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın