act contrary to nature ne demek?

 1. DoğŸadışŸı davranmak, doğŸal olmayan bir biçimde, anormal bir şŸekilde davranmak

act

 1. Davranmak
 2. Etki etmek
 3. Numarası yapmak
 4. Görevini yapmak
 5. Oyun (tiyatro)
 6. (rol) oynamak
 7. Hareket etmek
 8. Yapılan şey, iş, fiil, ameliye
 9. Kanun
 10. Resmi yazı

act a fool

 1. Salağa yatmak
 2. Aptal gibi davranmaya başlamak

contrary

 1. Dik başlı, inatçı
 2. Karşı, muhalif, zıt, aykırı
 3. Nahoş
 4. Aksi istikamette olan
 5. Mütenake
 6. Aksi, ters
 7. Aksine
 8. Karşıt, uymayan, çelişik

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

actact a foolact a partact against someones ordersact asact as hostact firmlyact foract for smbact in a caseacac milanac pulseacaacabacontrarycontrary propositioncontrary sensecontrary tocontrary to expectationcontrary to expectationscontrary to lawcontrary to moralitycontrary to naturecontrary to public safetycontraria contraris curanturcontrariancontrariantcontrarietycontrarily
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın