act contrary to nature ne demek?

 1. Doğa dışı davranmak
 2. Doğal olmayan bir biçimde
 3. Anormal bir şekilde davranmak

doğa

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
 10. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.

act

 1. Davranmak
 2. Etki etmek
 3. Numarası yapmak
 4. Görevini yapmak
 5. Oyun (tiyatro)
 6. (rol) oynamak
 7. Hareket etmek
 8. Yapılan şey, iş, fiil, ameliye
 9. Kanun
 10. Resmi yazı

act a fool

 1. Salağa yatmak
 2. Aptal gibi davranmaya başlamak

contrary

 1. Dik başlı, inatçı
 2. Karşı, muhalif, zıt, aykırı
 3. Nahoş
 4. Aksi istikamette olan
 5. Mütenake
 6. Aksi, ters
 7. Aksine
 8. Karşıt, uymayan, çelişik

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

actact a foolact a partact against someones ordersact asact as hostact firmlyact foract for smbact in a caseacac milanac pulseacaacabacontrarycontrary propositioncontrary sensecontrary tocontrary to expectationcontrary to expectationscontrary to lawcontrary to moralitycontrary to naturecontrary to public safetycontraria contraris curanturcontrariancontrariantcontrarietycontrarily
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın