act against someones orders ne demek?

 1. Birinin emirlerine karşŸı çıkmak, emirlere itaat etmemek, söylenenleri yapmamak (Yazılışı: act against someone's orders)

act

 1. Davranmak
 2. Etki etmek
 3. Numarası yapmak
 4. Görevini yapmak
 5. Oyun (tiyatro)
 6. (rol) oynamak
 7. Hareket etmek
 8. Yapılan şey, iş, fiil, ameliye
 9. Kanun
 10. Resmi yazı

act a part

 1. Rol almak, rol oynamak

against

 1. Aykırı
 2. Karşısında
 3. Dayalı
 4. Aleyhinde
 5. Karşı olma
 6. (-e) aykırı
 7. (-e) doğru
 8. Karşı
 9. Muhalif

Türetilmiş Kelimeler (bis)

actact a partact asact as hostact contrary to natureact firmlyact foract for smbact in a caseact in concertacac milanac pulseacaacabaagainstagainst all aviation risksagainst all oddsagainst all risksagainst long oddsagainst medical adviceagainst natureagainst ones willagainst public policyagainst receiptagainagain and againagaagaca benzeragaçagaç dallariagaç faresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın