act firmly ne demek?

  1. Kararlı bir şekilde davranmak
  2. Şüphesiz veya tereddütsüz davranmak

act for

  1. Başkasının adına bir şey yapmak
  2. Başkasının yerinde olmak
  3. Birine yadım etmek
  4. Birinin yerine bakmak
  5. Başkasını temsil etmek

act for smb

  1. Vekalet etmek, yerine bakmak

firmly

  1. Sıkıca, sıkı sıkı, sımsıkı, kesin olarak, kararlı bir şekilde

Türetilmiş Kelimeler (bis)

act foract for smbact a foolact a partact against someones ordersact asact as hostactact contrary to natureact in a caseacac milanac pulseacaacabafirmlyfirmly fixedfirmfirm and abidingfirm as a rockfirm basefirm belieffirfir conefir needlefir treefirad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın