act a fool ne demek?

 1. Salağa yatmak
 2. Aptal gibi davranmaya başlamak

act a part

 1. Rol almak, rol oynamak

act against someones orders

 1. Emirlere itaat etmemek
 2. Söylenenleri yapmamak
 3. Birinin emirlerine karşı çıkmak

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

fool

 1. Salak
 2. Ahmak
 3. Vakit geçirmek, oyalanmak
 4. Şaka yapmak
 5. Gülünç duruma sokmak
 6. Eğlenmek
 7. Alık veya akılsız kimse
 8. Enayi veya aptal kimse
 9. Kandırmak, enayi yerine koymak
 10. Maskaraya çevirmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

act a partact against someones ordersact asact as hostact contrary to natureactact firmlyact foract for smbact in a caseacac milanac pulseacaacabaaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıa b dizilemesia b sarmasıa bad hata bad marka bad sailorababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın