contrary to expectations ne demek?

 1. Beklenenin tersine, umulanın aksine

contrary to expectation

 1. As opposed to expectations, opposite of what was supposed or imagined to occur

contrary

 1. Dik başlı, inatçı
 2. Karşı, muhalif, zıt, aykırı
 3. Nahoş
 4. Aksi istikamette olan
 5. Mütenake
 6. Aksi, ters
 7. Aksine
 8. Karşıt, uymayan, çelişik

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

expectations

 1. Tahminler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

contrary to expectationcontrarycontrary propositioncontrary sensecontrary tocontrary to lawcontrary to moralitycontrary to naturecontrary to public safetycontrary to public welfarecontraria contraris curanturcontrariancontrariantcontrarietycontrarilytoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın