aga ne demek?

 1. Ağa
 2. Babacan tavırlı, mert ve kalender.

ağa

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 4. Koca.
 5. Büyük kardeş, ağabey
 6. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 7. Amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan
 8. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 9. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 10. Bir ailenin büyüğü.

agaca benzer

 1. (en)Treelike

agaç

 1. (en)Gallowstree

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agaca benzeragaçagaç faresiagaç güvesiagaç incir kusuagaç karincasiagaç kesicisiagaç kurbagasiagaç kurbağasıagaç pamuguagag seklindeag topolojisiag yerel alaniag yöneticisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın