agaç faresi ne demek?

 1. (en)Wood rat

wood

 1. Tahta, kereste, ağaç
 2. Odun
 3. Orman, koru
 4. Tahta, ahşap
 5. Ağaçlandırmak, orman haline getirmek
 6. Odun tedarik etmek
 7. Tahta, odun, kereste, koru, ağaçlık, fıçı

agaç güvesi

 1. (en)Gipsy moth

agaç incir kusu

 1. (en)Treepipit

fare

 1. Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus).
 2. Sıçan.
 3. Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımından, sıçanımsılar'a (Myomorpha) mensup memelilerin genel adı.
 4. (en)Dormouse.
 5. (en)To go; to pass; to journey; to travel.
 6. (en)To be in any state, or pass through any experience, good or bad; to be attended with any circummstances or train of events, fortunate or unfortunate; as, he fared well, or ill.
 7. (en)To be treated or entertained at table, or with bodily or social comforts; to live.
 8. (en)To happen well, or ill; used impersonally; as, we shall see how it will fare with him.
 9. (en)To behave; to conduct one's self.
 10. (en)Journey; a passage.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agaç güvesiagaç incir kusuagaç karincasiagaç kesicisiagaç kurbagasiagaçagaç kurbağasıagaç pamuguagaç reçinesiagaç siçaniagaagaca benzerfaresfarestagefarefare kulaklı yarasafare 1fare 2fare akarıfarfar afieldfar and awayfar and nearfar and wide
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın