absorpsiyon spektrumu ne demek?

 1. Bk. soğurum izgesi
 2. Birçok organik madde tarafından gösterilen farklı dalga boylarındaki ışığın emilme modeli olup genellikle her bir madde için karakteristik bir eğri veren dalga boyu emme grafiği ile gösterilebilir.
 3. Bk. soğurma spektrumu. (II)
 4. (en)Absorption spectrum.
 5. (fr)Spectre d'arbsorption

soğurum izgesi

 1. Seçici soğurgan bir özdekten geçen ışığın bir bölüğünün soğurumu ile oluşan, karanlık çizgili ya da karanlık kuşaklı izge.
 2. Seçici soğurgan bir özdekten geçen ışığın bir bölüğünün soğurumu ile oluşan, karanlık çizgili ya da karanlık kuşaklı izge.
 3. (en)Absorption spectrum.
 4. (al)Absorptionsspektrum
 5. (fr)Spectre d'absorption

absorpsiyon

 1. Bk. soğurum
 2. Işık, ısı ve diğer ışınların bir maddeden geçerken emilmesi.
 3. Soğurma
 4. Bk. emme
 5. Bk. soğurma. (II)
 6. Gazın sıvı ve katı madde içinde dağılması.
 7. (en)Absorption.

absorpsiyon bandı

 1. Bk. soğurum kuşağı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

absorpsiyonabsorpsiyon bandıabsorpsiyon cihazıabsorpsiyon filtreleriabsorpsiyon kaybıabsorpsiyon kenarıabsorpsiyometrespektrumspektrum bölgelerispektrumlarspektralspektral analizspektral fotoelektrikspektral girişimspektral hassasiyetspektinomisin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın