ağlama ölü için ağla diri için ne demek?

 1. Ölüp giden aslında dünyanın bütün dert ve sıkıntılarından kurtulmuştur onun adına üzülmek yersizdir, esas dünyada kalan ve onun sıkıntısını çekenler için üzülmek gerekir.

ağlama

 1. Ağlamak işi.
 2. (en)Weep.
 3. (en)Weeping.
 4. (en)Lachrymation.
 5. (en)Lament.
 6. (en)Lamentation.
 7. (en)Wail.
 8. (en)Whimper.
 9. (en)Blubber.
 10. (en)Crying.

ağlama duvarı

 1. Musevilikte dinsel bir yapı.
 2. (en)Wailing Wall, the wall.

ölü

 1. Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, diri karşıtı
 2. Ölmüş insan, müteveffa, mevta.
 3. Hayvan leşi.
 4. Sönük, güçsüz.
 5. Çok durgun, hareketsiz.
 6. Yaşanılmayan veya çok durgun, hareketsiz
 7. Sıcaklığı, canlılığı olmayan.
 8. (en)Dead.
 9. (en)Lifeless.
 10. (en)Deceased.

için

 1. Amacıyla, maksadıyla
 2. Sebep ve sonuç belirten bir söz
 3. -dan / -den dolayı, ... -dan / -den ötürü
 4. Özgü, ayrılmış.
 5. Düşüncesince, kendince, göre
 6. Hakkında
 7. Oranla, göz önünde tutulursa.
 8. Karşılığında, karşılık olarak.
 9. (en)In the cause of.
 10. (en)So as to.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağlamaağlama duvarıağlama duvarına dönmekağlama kriziağlama nöbetiağlama ölü için, ağla deli içinağlamadanağlamakağlamak para etmezağlamak üzereağlaağlakağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartıölüölü açıölü açımıölü anölü arabasıölü aşıölü ayini ilahisiölü bakısıölü belgeölü boslukölöl dediği yerde ölmek, kal dediği yerde kalmakölandölçölçeğe göre artan getiri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın