açık terim ne demek?

 1. Bir adın içinde geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine birer değişken koymakla elde edilen deyim. || n-liaçık terim (…) biçiminde gösterilir. Anl. açık ad. Örn. 'Ali'nin babası' karmaşık adında geçen 'Ali' adı yerine ‘x’ değişkenini koymakla 'x in babası' gibi bir I-liaçık terim elde edilir.
 2. (en)Open term.
 3. (fr)Terme ouvert

açık teklif usulü

 1. Bk. açık teklif yöntemi

açık teklif yöntemi

 1. Satın alınacak malın ya da hizmetin tahmin edilen bedeli, bütçe kanunu ile saptanan tutarı geçmeyen ihalelerde uygulanan ve isteklilerin bir arada bulunarak açıkça yarışmalarına izin verilen ihale yöntemi. krş. açık ihale usulü
 2. (en)Open bidding.

terim

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

açık teklif usulüaçık teklif yöntemiaçık temasaçık teşekküraçık tamdeyimaçık tarifeaçık taşıtaçıkaçık açıkaçık açık söylemekaçık açınıkaçık adaçık adresaçık ağılaçık ağız aç kalmazaçık ağızlıaçık aktarımaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıterimterim sembolleriterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeterim terim toplanmaterim terim türevlenmeterim veya deyimterim yöneteniterim yöneteni simgesiteriteribteribeteridterif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın