açık ad ne demek?

 1. Bk. açık terim.

açık terim

 1. Bir adın içinde geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine birer değişken koymakla elde edilen deyim. || n-liaçık terim (…) biçiminde gösterilir. Anl. açık ad. Örn. 'Ali'nin babası' karmaşık adında geçen 'Ali' adı yerine ‘x’ değişkenini koymakla 'x in babası' gibi bir I-liaçık terim elde edilir.
 2. (en)Open term.
 3. (fr)Terme ouvert

açık adres

 1. Adres ile ilgili tüm bilgilerin bulunmasıdır. Açık adreste mahalle, sokak, cadde, bina no, bina adı, kat, daire no, ilçe, il bilgisi detaylı olarak belirtilmektedir.
 2. (en)Mailing address.

açık açık

 1. Saklamaksızın.
 2. Bütün ayrıntılarıyla.
 3. İçtenlikle.
 4. Samimi olarak.
 5. (en)Clearly, outspokenly, openly, without mincing matters, in round terms, bluntly, warts and all.

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

açık adresaçık açıkaçık açık söylemekaçık açınıkaçık ağılaçıkaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıaçık ağız aç kalmazaçık ağızlıaçık aktarımaçık alanadad absurdumad adad agencyad almakad antrum mastoideumad bilgisini onaylayınad bilimiad boşluğuad boşluğu nesnesiaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın