şansa kalmış ne demek?

  1. (en)Dicey.

şansa

  1. (en)[SanDisk Sansa] think, imagine, suppose, fancy, take, take for, assume, conjecture, expect, flatter oneself, put down, repute, surmise.

şansa bağlı

  1. (en)Aleatoric, aleatory, flukey, fluky, hazardous.

kalmış

  1. Türlü nedenlerle savaşa katılmayıp İstanbul'da kalan kapıkulu askeri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şansaşansa bağlışansa bırakmakşansalşansşans eserişans eseri olanşans eseri olarakşans eseri olmakşanşan dersişan vermekşanalşanalpşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşmakalmışkalmıkkalmkalmakalma durumukalma eğrisikalma süresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın