şan vermek ne demek?

 1. Ün salmak.

ün

 1. Ses.
 2. İyi bir nitelikte bilinip tanınmış olma durumu, şöhret, şan, nam, ad
 3. (en)Bays.
 4. (en)Fame.
 5. (en)Laurels.
 6. (en)Reputation.
 7. (en)Name.
 8. (en)Glory.
 9. (en)Celebrity.
 10. (en)Distinction.

şan dersi

 1. (en)Singing lesson.

şan

 1. Ün, san, şöhret.
 2. Gösteriş, gösterişlilik.
 3. İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi.
 4. (en)Fame.
 5. (en)Glory.
 6. (en)Renown.
 7. (en)Eclat.
 8. (en)Character.
 9. (en)Singing.
 10. (en)Distinction.

vermek

 1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
 2. Bırakmak veya bağışlamak
 3. Ondan bilmek, atfetmek
 4. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
 5. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek
 6. Herhangi bir duruma yol açmak
 7. Eğlenceli toplantı düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
 8. Topluluk önünde sanatını göstermek, icra etmek.
 9. Verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
 10. (en)Bring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şan dersişanşanalşanalpşanbikeşandelşandellemeşandellemekşaneşanerşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşmavermekvermek istememekvermeverme aralığıverme durumuverme hedefiverme kaynağıverver kaçver yiyeyim, ört uyuyayım gözle, canım çıkmasınveraveracious
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın