şansa bırakmak ne demek?

 1. (en)Toss up.

toss

 1. Atmak
 2. Havaya fırlatmak
 3. (başı) arkaya doğru silkmek
 4. Öteye beriye çarpmak
 5. Çalkalamak, çalkandırmak
 6. Çalkanmak
 7. Bir yandan öbür yana atılmak
 8. Silkinmek, sarsılmak
 9. Karıştırmak
 10. Tartışmak

şansa

 1. (en)[SanDisk Sansa] think, imagine, suppose, fancy, take, take for, assume, conjecture, expect, flatter oneself, put down, repute, surmise.

şansa bağlı

 1. (en)Aleatoric, aleatory, flukey, fluky, hazardous.

bırakmak

 1. Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak.
 2. Koymak
 3. Bir işi başka bir zamana ertelemek.
 4. Unutmak.
 5. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek.
 6. Saklamak, artırmak.
 7. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek
 8. Engel olmamak
 9. (en)Break oneself of a habit.
 10. (en)Leave.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şansaşansa bağlışansa kalmışşansalşansşans eserişans eseri olanşans eseri olarakşans eseri olmakşanşan dersişan vermekşanalşanalpşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşmabırakmakbırakmak koyvermekbırakmabırakma alanlarıbırakma bedelibırakma gölgesibırakma kirişibırakbırak allah aşkınabırak allahını seversenbırak artıkbırak konuşsunbırahe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın