gelir bölüşümü ne demek?

 1. Bk. bölüşüm

bölüşüm

 1. Bölüşme, paylaşma.
 2. Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin; emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan üretim faktörlerine, ücret, faiz, kira ve kâr biçiminde dağıtılması.
 3. Bir özdek ya da nesneyi çeşitli evrelere, konumlara durumlara üleştirme.
 4. (en)Distribution, functional distribution of income.
 5. (en)Dividing.
 6. (en)Distribution.

gelir

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 4. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en)Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en)Income.
 9. (en)Revenue.
 10. (en)Revenues.

gelir akım devresi

 1. Bk. dairesel akım

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gelirgelir akım devresigelir bağlamagelir bağlamakgelir beyannamesigelir bildirimigelir cetveligelir çarpanıgelir çilzelgesigelir dağılımıgelibolugeliçgelidgeliditygelifbölüşümbölüşüm katsayısıbölüşüm kuramıbölüşüm kuramlarıbölüşüm teorileri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın