üçlü bağ ne demek?

 1. Üç eksicik çiftinin paylaşıldığı doymamış birleşik oluşturan kimyasal bağ.
 2. Üç eksicik çiftinin paylaşıldığı doymamış birleşik oluşturan kimyasal bağ.
 3. Asetilendeki gibi, iki öğecik arasında üç çift eksicikten oluşan bağ.
 4. (en)Triple bond.
 5. (al)Dreifaahbindung
 6. (al)Dreifachbindung Dgr.: Jap. sanzy
 7. (fr)Liaison triple

üçlü bağdaşma

 1. Birinci Dünya Savaşından önce İngiltere, Fransa ve Rusya devletleri arasında yapılan anlaşmanın adı. bk. bağdaşık devletler.
 2. (en)Triple entente.
 3. (fr)Entente cordiale
 4. (fr)Entente

üçlü bahis

 1. At yarışlarında aynı koşuda ilk üçü tahmin etmeye yönelik müşterek bahis oyunu.

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üçlü bağdaşmaüçlü bahisüçlü belirtiüçlü beneküçlü birleşik kristalüçlü adlandırmaüçlü anlaşmaüçlüüçlü çarpismaüçlü çatalüçle çarpmaküçlemüçlemeüçlemeküçlenmemiş eken, olmamış ekerbağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çadırkelebeğibağ çizgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın