üçlü anlaşma ne demek?

 1. Birinci Dünya Savaşından önce Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya devletleri arasında yapılan bağlaşmaya verilen ad. bk. anlaşık devletler.
 2. (en)Triple alliance.
 3. (fr)Triple alliance

üçlü adlandırma

 1. Üç isimden oluşma; alt türlerin üç isimle gösterilmesi gibi. Örnek: Mus musculus domesticus (Ev faresi).

üçlü

 1. Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
 2. Üç kişiden oluşmuş.
 3. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde 3 işareti veya noktası bulunan kâğıt, pul.
 4. Üç ses veya çalgı için düzenlenmiş müzik parçası, trio.
 5. Bu parçayı çalan üç kişilik müzik topluluğu, trio.
 6. Toplanı fırıl nicem sayısı S = 1 olan dizge.
 7. (en)Trilateral.
 8. (en)Triple.
 9. (en)Tripartite.
 10. (en)Trine.

anlaşma

 1. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant.
 2. Sözleşme.
 3. Anlaşmak işi.
 4. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme
 5. (en)Agreement, protocol.
 6. (en)Agreement.
 7. (en)Settlement.
 8. (en)Deal.
 9. (en)Bargain.
 10. (en)Accord.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üçlü adlandırmaüçlüüçlü bağüçlü bağdaşmaüçlü bahisüçlü belirtiüçlü beneküçlü birleşik kristalüçlü çarpismaüçlü çatalüçle çarpmaküçlemüçlemeüçlemeküçlenmemiş eken, olmamış ekeranlaşmaanlaşma evliliğianlaşma gereğinceanlaşma katsayısıanlaşma önergesianlaşma sağlaanlaşma taslağıanlaşma yapmakanlaşmakanlaşmalıanlaşanlaşamamaanlaşamamakanlaşıkanlaşık devletler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın