üçlem ne demek?

 1. Moleküllerde, toplam dönüsü bir olan durum dizgesi.

üçleme

 1. Üçlemek işi.
 2. Katoliklerde, Tanrı, İsa ve Meryem'in aynı kişi olmaları inancı, teslis
 3. Üçe bükülmüş, üç kat.
 4. Bentleri üçer dizeli olan türkü.
 5. Bir yazarın, konu ve fikrî yapı olarak birbirini izleyen üç eseri, triloji.
 6. Aynı kökten veya gövdeden kurulan bir ikilemeyle aynı kökün veya gövdenin eylem biçiminin birlikte kullanılması: Sürüm sürüm sürünmek, inim inim inlemek, ezim ezim ezilmek, didik didik didiklemek vb.

üçlemek

 1. Üçe çıkarmak.
 2. Ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek.
 3. Tarlayı üç kez sürmek.
 4. (en)To make three; to divide by three; to plough a field three times.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üçlemeüçlemeküçle çarpmaküçlenmemiş eken, olmamış ekerüçlerüçüç açık modeliüç adımüç adım atlamaüç adim vurusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın