üçlü adlandırma ne demek?

 1. Üç isimden oluşma; alt türlerin üç isimle gösterilmesi gibi. Örnek: Mus musculus domesticus (Ev faresi).

üçlü

 1. Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
 2. Üç kişiden oluşmuş.
 3. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde 3 işareti veya noktası bulunan kâğıt, pul.
 4. Üç ses veya çalgı için düzenlenmiş müzik parçası, trio.
 5. Bu parçayı çalan üç kişilik müzik topluluğu, trio.
 6. Toplanı fırıl nicem sayısı S = 1 olan dizge.
 7. (en)Trilateral.
 8. (en)Triple.
 9. (en)Tripartite.
 10. (en)Trine.

üçlü anlaşma

 1. Birinci Dünya Savaşından önce Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya devletleri arasında yapılan bağlaşmaya verilen ad. bk. anlaşık devletler.
 2. (en)Triple alliance.
 3. (fr)Triple alliance

adlandırma

 1. İsimlendirme
 2. Adlandırmak işi.
 3. Somut veya soyut varlıklara ve nesnelere ad verme
 4. Bir bilim dalı için ortak dil oluşturmak üzere tüm öğeler, bileşiler, kimyasal ve fiziksel etkileşmelerle, kullanılan birimler için uluslararası kurullarca saptanan yazma ve okuma kuralları.
 5. (en)Appellation.
 6. (en)Denomination.
 7. (en)Terminology.
 8. (en)Nomenclature.
 9. (en)Naming.
 10. (fr)Nomination

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üçlüüçlü anlaşmaüçlü bağüçlü bağdaşmaüçlü bahisüçlü belirtiüçlü beneküçlü birleşik kristalüçlü çarpismaüçlü çatalüçle çarpmaküçlemüçlemeüçlemeküçlenmemiş eken, olmamış ekeradlandırmaadlandırma bağlamıadlandırma bilimiadlandırma kurallarıadlandırmakadlandırmamakadlandırılmaadlandırılmakadlandırılmamış dosyaadlandırılmış geçit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın