bağ çadırkelebeği ne demek?

 1. Sık tüylü tırtılları bağlarda göz ve sürgün kemiren güzel kelebek.
 2. (en)Creamspot tyger.
 3. (fr)Écaille marbrée
 4. (la)Arctia villica

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

bağ açısı

 1. Bir özdeği oluşturan bağlar arasında, aynı öğecikten çıkan bir çiftin yaptığı açı.
 2. (en)Bond angle.
 3. (fr)Angle de liaison

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çizgibağ çözmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın