üçüncü derece yanık ne demek?

 1. Sıcaklığın yakıcı etkisi epidermisin tüm tabakalarında, bağ dokuda, kan damarlarında ve deri eklentilerde pıhtılaşma nekrozunun oluştuğu yanık. Nekrotik dokunun dökülmesi sonucu oluşan kayıp granülasyon dokusuyla doldurulur; kalıcı nedbeleşme eklentilerin kaybıyla sonuçlanır.
 2. (en)Third degree burn.

üçüncü derece yanik

 1. (en)Third degree burn

üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı

 1. Beyin iskemisi nedeniyle, sinüs düğümünden çıkan uyarıların karıncıklara hiç ulaşamaması durumu, Adam-Stokes hastalığı, total blokaj.
 2. (en)Grade atrioventricular heart block.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

yanık

 1. Yanmış olan
 2. Rengi koyulaşmış
 3. Sıkıntı veya hastalıktan iyi gelişmemiş, kavruk.
 4. Verimsiz, kıraç duruma gelmiş olan.
 5. Yanmış yer, yanmış olan yerde kalan iz.
 6. Bıkkın, üzüntülü, dertli.
 7. Duygulu, dokunaklı, acılı, etkili
 8. Kimyasal, elektrik, radyasyon gibi yakıcıların etkisiyle kuru veya nemli sıcak maddelerle temas sonucu oluşan doku zedelenmesi, kombüsyon. Kızarma, veziküllenme, doku zedelenmesi, kömürleşme biçiminde dört derecesi bulunur.
 9. Yanık yeri.
 10. Yanmış olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üçüncü derece yaniküçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajıüçüncü dereceüçüncü derecedeüçüncü dereceden denklemüçüncüüçüncü ağırlıküçüncü ayak duruşuüçüncü bölümüçüncü çağüçüncü çağın son dönemiüçüncü çeyreküçü de aynı şeylerüçüküçülüçül örgü tasarımıderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderece derece sıralamakderece derece sıralanmaderece gösterenderece i musavatderece i tafdilderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın