eşiğine yüz sürmek ne demek?

 1. Bir dilekte bulunmak için bir kişiye yalvarmaya gitmek.

eşiğinde olmak

 1. (en)Verge.

eşiğini aşındırmak

 1. Işini yaptırmak için bir yere çok gidip gelmek.

yüz

 1. Yüzey, satıh.
 2. Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat
 3. Kere, kat vb. kelimeler ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartılı bir biçimde anlatan söz
 4. Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 5. Bu sayıyı gösteren 100, C rakamlarının adı.
 6. Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş.
 7. On kere on, doksan dokuzdan bir artık.
 8. Kesici araçlarda keskin kenar.
 9. Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü.
 10. Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf.

sürmek

 1. Yönetip yürütmek, sevk etmek.
 2. Önüne katıp götürmek.
 3. Uzatmak, ileri doğru itmek
 4. Dokundurmak, değdirmek
 5. Oturduğu, bulunduğu yerden, ülkeden ceza olarak başka bir yer veya ülkeye göndermek, nefyetmek
 6. Bir maddeyi bir yüzey üzerine ince bir tabaka olarak yaymak, dökmek, serpmek
 7. Bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak
 8. Yasal olmayan yolla piyasaya para çıkarmak.
 9. Tutuklunun bu durumunun daha sürüp sürmeyeceği belli süreler içinde Sorgu Yargıçlığınca incelenerek, toplanan kanıtlara göre sanığın salıverilmesine yer olmadığının ve böylece tutukluğun uzamasının belirtilmesi ve uzaması.
 10. Sürüm işlemi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşiğinde olmakeşiğini aşındırmakeşiğe aiteşi benzeri görülmemişeşi benzeri olmamakeşi görülmemişeşi görülmüşeşi hamuryüzyüz açısıyüz akarıyüz akıyüz aklığıyüz aklığı göstermekyüz asagi pozisyonyüz atardamarıyüz ayrıntılarıyüz bakımıyübusetyübuset fürceleriyüceyüce amaçyüce divan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın