ölümün yüzü soğuktur ne demek?

  1. Araya ölüm girdiğinde sevgi de, düşmanlık da sıcaklığını yitirir.

ölümün eşiğinde

  1. (en)At death's door.

ölümün eşiğinde olan

  1. (en)Fey.

yz

  1. Yazma sözcüğünün kısaltılmışı.
  2. (en)MS.
  3. (fr)MS

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölümün eşiğindeölümün eşiğinde olanölümün pençesiölümün pençesinden kurtulmakölümün soluğunu ensesinde duymakölümünden sonra yayınlananölümüneölümüne susamakölümüne yol açmakölümü bildirmeölümü cesaretle karşılamakölümü gören hastalığa razı olurölümü göze almakölümü yakınölümölüm anıölüm anındaölüm arzusuölüm atlamasıyüzü açılmakyüzü akyüzü ak olsunyüzü asıkyüzü asılmakyüzü bembeyaz olmuşyüzü dönükyüzü düzeltmeye yarayan aletyüzü gözü açılmakyüzü gülmekyüzyüz açısıyüz akarıyüz akıyüz aklığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın