ölçer ölçünleme ne demek?

 1. Bir ölçerin değişik ekinlerde ve toplum kesimlerinde uygulanabilecek ve geçerli sonuçlar verebilecek biçimde uyarlanması.
 2. (en)Test standardization.

ölçer

 1. Ateşi karıştıracak demir kol.
 2. Ölçü yapan aygıt.
 3. Ölçü yapan aygıt.
 4. (en)Meter.
 5. (en)Rake.
 6. (en)Poker.
 7. (en)Fire hook.
 8. (en)Stoker.
 9. (en)Gridiron.
 10. (en)Backbar.

ölçer dizisi

 1. Ölçülmek istenen davranış örüntüsünün değişik yönlerini ölçmek amacıyle geliştirilmiş, birden çok ölçerin oluşturduğu dizi. (Aynı kişiye uygulanan bu ölçerlerin sonuçları ayrı ayrı belirtilebildiği gibi, kaynaştırılmış tek bir değer olarak da gösterilebilir.)

ölçünleme

 1. Bir gözlem sürecinde elde edilen bilgilerin yinelenebilir ya da güvenilir olmasını sağlamak üzere gözlem aracına uygun bir biçimsellik kazandırma.
 2. (en)Standardization.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçerölçer dizisiölçer kesit görünümüölçer tümgesiölçeralanölçere vurmaölçermeölçermekölçeğe göre artan getiriölçeğe göre artan maliyetlerölçeğe göre azalan getiriölçeğe göre azalan maliyetlerölçeğe göre getiriölçölöl dediği yerde ölmek, kal dediği yerde kalmakölandölçünlemeölçünlenmiş gözlemölçünlenmiş hızölçünlere uygunluğu gösteren ulusal markalarölçünleştirilmiş değişkenölçünölçün 8ölçün aralıkölçün boş filmölçün çevirgeci
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın