ödeme buyruğu ne demek?

  1. Bk. ödeme emri

ödeme emri

  1. Ödemelerin yapılabilmesi için yetkili makamca verilen emir, tediye emri.
  2. Belli bir kişi adına belli bir miktar ödeme için bir banka veya diğer kuruluşlarca postane gibi düzenlenen yazılı emir.
  3. (en)Order of payment.
  4. (en)Order / warrant / summons to pay / for payment.
  5. (en)Payment order / summons.
  6. (en)Money orders, order of payment.

ödeme buyruğu mektubu

  1. Bk. akreditif

ödeme belgem

  1. (en)Proof of payment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ödeme buyruğu mektubuödeme belgemödeme belgesiödeme belgitleriödeme bildirimiödemeödeme ajanıödeme anlaşmasıödeme çağrısıödeme dengesiödemödem hastalığıödematözödemden kaçınmaödeödeği kabul edenödeködek alanıödek alanı çizgisibuyruğa yazılıbuyrubuyrukbuyruk altındakibuyruk altmda olan biri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın