buyruğa yazılı ne demek?

 1. Emre muharrer.

emre

 1. Ağabey.
 2. Aşık, tutkun, müptela.
 3. Vurgun.
 4. Halk şairi.
 5. Kardeş.
 6. Arkadaş.
 7. Ak gözlü, beyaz gözlü.

buyru

 1. Kağnı tekerini tutan ağaç çivi. (Garibçe *Güdül, Alcılı *Delice -Ankara)
 2. Istarda kilimin sarılı olduğu mazıyı çeviren eğri ağaç araç. (Kötüören *Pınarbaşı -Kayseri)

buyruk

 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman.
 2. Egemenlik.
 3. (Kant'ta) -> (Kişisel) ilkelerin (maxim) karşısına konulan nesnel geçerli ve bir gerekliliği (eylemin zorunluluğunu) dile getiren ahlâk önermesi. //buyruklar ikiye ayrılır: Koşullubuyruk, koşulsuzbuyruk, bkz. koşullubuyruk, koşulsuzbuyruk
 4. Kendi başına hareket eden.
 5. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir.
 6. Önder, amir, sözcü.
 7. (en)Ordinance.
 8. (en)Prescription.
 9. (en)Writ.
 10. (en)Decree.

yazılı

 1. Yazılı sınav.
 2. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı.
 3. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan.
 4. Alna yazılmış olduğuna inanılan, mukadder
 5. Sınav.
 6. Tahrîrî. ~ biçim: tahrîrî biçim. ~ tanıma:ikrâr bi'l-kitâbe.
 7. (en)Inscribed.
 8. (en)Inscriptive.
 9. (en)Written.
 10. (en)In writing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

buyrubuyrukbuyruk altındakibuyruk altmda olan biribuyruk kuluyazılıyazılı basınyazılı biçimyazılı bildirimyazılı buyrukyazılı çıktıyazılı değeryazılı emiryazılı eseryazılı haniyazılyazılayazılabilir çentiğiyazılamayazılama masası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın