buyruk altındaki ne demek?

 1. (en)Subject

subject

 1. Özne
 2. Nesne
 3. Vatandaş
 4. To (birini) (olumsuz bir şeye) maruz bırakmak.
 5. (birine) (olumsuz bir şey) yapmak
 6. Denek
 7. Konu
 8. Ders
 9. Mecbur etmek, boyun eğdirmek, maruz bırakmak, etmek, çektirmek
 10. Kul, bende

buyruk altmda olan biri

 1. (en)Minion

buyruk

 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman.
 2. Egemenlik.
 3. (Kant'ta) -> (Kişisel) ilkelerin (maxim) karşısına konulan nesnel geçerli ve bir gerekliliği (eylemin zorunluluğunu) dile getiren ahlâk önermesi. //buyruklar ikiye ayrılır: Koşullubuyruk, koşulsuzbuyruk, bkz. koşullubuyruk, koşulsuzbuyruk
 4. Kendi başına hareket eden.
 5. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir.
 6. Önder, amir, sözcü.
 7. (en)Ordinance.
 8. (en)Prescription.
 9. (en)Writ.
 10. (en)Decree.

altındaki

 1. (en)Subjacent

Türetilmiş Kelimeler (bis)

buyruk altmda olan biribuyrukbuyruk kulubuyruk vermekbuyrukalpbuyrukatabuyrukbaybuyrukçubuyrukçulukbuyrukhanbuyrubuyruğa yazılıbuybuy a pig in a pokebuy a pupbuy backbuy forwardaltındakialtındaki anlamı çıkarmakaltındaaltında ezilmekaltında imza bulunanaltında kalmakaltında kalmamakaltınaltın adamaltın adı pul oldu, kız adı dul oldualtın adını bakır etmekaltın ağacı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın