ödek ne demek?

 1. Bk. poliçe
 2. Kural dışı, yakışıksız bir davranışta bulunan ayaktopu oyuncusuna verilen, oyuncunun para vermesini gerektiren ya da onu belirli bir zaman, kimi kez de ömür boyu oynamaktan uzaklaştıran karşılık.
 3. (en)Suspension.

poliçe

 1. Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri.
 2. Sigorta senedi.
 3. Bir alacaklının borçlusuna hitap ederek borcunu ödemesi için yazı ile gönderdiği ödeme emri.
 4. (en)Draft.
 5. (en)Bill of exchange.
 6. (en)Policy.
 7. (en)Commercial paper.
 8. (en)Bill.
 9. (en)Insurance policy.
 10. (en)Blank bill.

ödek alanı

 1. Kale direklerinin 16,5 m. dışından alanın içine uzatılan ve yine aynı ölçüdeki çizgileri birleştiren 30 m. lik bir başka çizgi ile sınırlandırılmış alan. (Bu alanın içinde yapılan kural dışı davranışlar ödeği ve 11 m. vuruşunu, dışındaki kural dışı davranışlar ise serbest vuruşu gerektirir.)
 2. (en)Penalty area.

ödek alanı çizgisi

 1. Ödek alanını sınırlayan çizgilere verilen ad.
 2. (en)Penalty area line.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ödek alanıödek alanı çizgisiödek indirim oranıödek kabulüödek süresi uzatımıödeödeği kabul edenödöd ağacıöd dışıöd ile ilgiliöd kanalcıkları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın