çoğul eki ne demek?

 1. Çokluk eki.
 2. (Derleme.. çokluk eki, cemi tasrif eki) Çoğul kavramı veren belirli ekler: -ler (ev-ler, ordu-lar, geldi-ler) ; -imiz (ev-imiz, ev-ler-imiz) ; -k (geldi-k; ge(-se-k) ; -iniz (geldi-n-iz) ; -uz (geliyor-uz) ; -lim (gele-lim) vb.
 3. (en)Plural ending.
 4. (fr)Désinence du pluriel, suffixe du pluriel

çokluk

 1. Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı
 2. Çoğunluk
 3. Kelimelerin belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi, çoğul, cem.
 4. Sık sık, çokça, çok kez, çoğu
 5. Bk. sıklık.
 6. (en)Multiplicity.
 7. (en)Multitude.
 8. (en)Plentifulness.
 9. (en)Muchness.
 10. (en)Crowd.

çoğul ekleri

 1. Çoğul kavramı veren belirli ekler.

çoğul danışma

 1. Sorunlarından en az birkaçı ortak olan, birden çok kişiyle aynı zamanda yapılan danışma.

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çoğul ekleriçoğul danışmaçoğul doğumçoğul gebelikçoğul görevçoğulçoğul kalıtımçoğul kişilikçoğul küme yöntemiçoğul olarak kullanmakçoğuçoğu gitti, azı kaldıçoğu kezçoğu zamançoğu zarar, azı karareki varekicekekiciekicilikekiçekidekidenekidneekidninekidnizmekek açıklamaek açıklama ımiek açıklama metniek açıklama penceresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın