çoğul küme yöntemi ne demek?

 1. (Cattell) Etmenleri birbiri arkasına değil hep birlikte ortaya çıkarmaya yarayan etmen çözümü yöntemi.

çoğul

 1. Birden çok, çok fazla, çok bölümlü
 2. Çokluk: Ordular. Geldik.
 3. (Derleme.. çokluk) Belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi: Evler, elmalar, ordular, evimiz, evlerimiz, geldiler, geldik, geldiniz, geliyoruz, gelelim, biz, onlar vb.
 4. Bzk. plurial, multipeks
 5. (en)Plural.
 6. (fr)Pluriel

çoğul danışma

 1. Sorunlarından en az birkaçı ortak olan, birden çok kişiyle aynı zamanda yapılan danışma.

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

yöntem

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
 3. Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 4. Bir işlemin yapılması yolu.
 5. (en)Mode.
 6. (en)Modus.
 7. (en)Order.
 8. (en)Practice.
 9. (en)Procedure.
 10. (en)Proceeding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çoğulçoğul danışmaçoğul doğumçoğul ekiçoğul ekleriçoğul gebelikçoğul görevçoğul kalıtımçoğul kişilikçoğul olarak kullanmakçoğuçoğu gitti, azı kaldıçoğu kezçoğu zamançoğu zarar, azı kararkümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilinciküme birliğiküme boyutuküme bölgelemesiküme bölümlemesiküme bulutkümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın