çokluk ne demek?

 1. Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı

  Anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için üçte iki oy çokluğu şarttır.

  Anayasa
 2. Çoğunluk

  O akşam kibarların geleceğini, smokin, hatta frakların çoklukta olacağını söyledi.

  H. E. Adıvar
 3. Kelimelerin belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi, çoğul, cem.
 4. Sık sık, çokça, çok kez, çoğu

  Ben çokluk ata binmediğim için birkaç ay içinde at toplandı, semirdi ve güzelleşti.

  F. R. Atay
 5. Bk. sıklık.
 6. (en)Multiplicity.
 7. (en)Multitude.
 8. (en)Plentifulness.
 9. (en)Muchness.
 10. (en)Crowd.
 11. (en)Affluence.
 12. (en)Ampleness.
 13. (en)Amplitude.
 14. (en)Commonness.
 15. (en)Considerable.
 16. (en)Fullness.
 17. (en)Fulness.
 18. (en)Heaviness.
 19. (en)Host.
 20. (en)Multeity.
 21. (en)Plenitude.
 22. (en)Plenty.
 23. (en)Plethora.
 24. (en)Plurality.
 25. (en)Superfluity.
 26. (en)Throng.
 27. (en)Vastness.
 28. (en)Lashings.
 29. (en)Abundance.
 30. (en)Mass.
 31. (en)Wealth.
 32. (en)Majority çoğunluk.
 33. (en)Mostly.
 34. (en)Usually.
 35. (en)Large number of.
 36. (en)Majority.
 37. (en)Overmeasure.
 38. (en)Quantity.
 39. (en)Surfeit.

sıklık

 1. Sık olma durumu.
 2. Sıkça geçme, kullanımı sık olma.
 3. Frekans.
 4. Titreşen bir dizgenin, bir dalganın saniyedeki titreşim, sayısı; birimi hertz. (Hz)'dir.
 5. Bk. yinelenim
 6. İncelenen bir değişkenin belli bir değerinin kaç kez gözlendiğini gösteren sayı.
 7. Bir olayın belli bir toplulukta belirli süre içerisindeki görülüş sayısı, insidans.
 8. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan denek, gözlem ya da olay sayısı.
 9. Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı.
 10. (en)Thickness.

çokluk dağılımı

 1. Bk. sıklık dağılımı.

çokluk eki

 1. Getirildiği kelimenin birden çok olduğunu anlatan ek, çoğul eki.
 2. Adlarda ve zamirlerde aynı türden birden çok varlıkları anlatmak için; fiillerde, fiilin gösterdiği oluş ve kılışı yapanın, yani şahsın çokluk olduğunu göstermek için kullanılan özel ekler: ağaç+lar, çiçek+ler, oda+lar, bey+ler, okul+umuz, bahçe+lerimiz, çocuk+ları+mız; biz+ler, on+lar, anlattı-k, anladı-nız, geliyor-uz, gitmeli-y-iz, gidecek-ler vb.
 3. (en)Plural ending.
 4. (fr)Désinence du pluriel, suffixe du pluriel

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çokluk dağılımıçokluk ekiçokluk polıgonuçokluklaçokluçoklu alelçoklu allelçoklu bağçoklu bağıntıçoklamaçoklamakçoklarıçoklarıncaçoklayarakçokçok acı biberçok acı çekmekçok acı sözçok acıkmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın