çekimli fiil ne demek?

 1. Kip, zaman ve kişi eklerini almış fiil.
 2. Zaman ve şahsa bağlı olarak bir yargı, bir tasarlama bildiren fiil. Geçmiş zaman kipinin şahsa bağlı çekimleri: okudum (<oku-du-m), okudun (<oku-du-n), okudu (<oku-du), oku-duk (<oku-du-k), okudunuz (<oku-du-nuz), okudular (<oku-du-lar); geniş zamanın şahıslara göre çekimi: gelirim (<gel-ir-im), gelirsin (<gel-ir-sin), gelir (<gel-ir), geliriz (<gel-ir-iz), gelirsiniz (<gel-ir-sin-iz), gelirler (<gel-ir-ler); istek kipinin gideyim (<gid-eyim), gidesin (gid-e-sin) vb.
 3. (en)Finite verb.
 4. (fr)Verbe fini, verbe conjugué

çekimli ad

 1. Kök ve gövde durumundaki adların, cümle içinde çekim ekleri alarak başka kelimeler ile ilgi kuran, birtakım durumları, nitelikleri ve ilişkileri gösteren biçimi: Dün annesinin mektubunu bekledi, ata bindi. Henüz öğrenimini bitirmedi. Yarın şehirden ayrılıyorlar vb.

çekimli çevirgeç

 1. Elektrik akımının oluşturduğu çekim gücüyle bir elektrik çevrimini yöneten çevirgeç.
 2. (en)Magnetic switch, solenoid switch.
 3. (al)Magnetschalter
 4. (fr)Contacteur magnétique, relais magnétique

fiil

 1. İş, davranış.
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
 3. Bk. yüklem
 4. Bk. edim
 5. Bk. eylem
 6. (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 7. (en)Verbal.
 8. (en)Deed.
 9. (en)Predicate.
 10. (en)Action.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çekimli adçekimli çevirgeççekimli eylemçekimli eylemden ikilemeçekimli güçölçerçekimliçekimli kelimeçekimli süzgeççekimli üreteççekimli üreteçli ateşlemeçekimle ayrılımçekimlemeçekimlemekçekimçekim alanıçekim alanı kuramıçekim alanına almakçekim ayrımfiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünüfiil cezrifiil cümlesifiil çatısıfiil çekimifiil çekimi ekifiiizküf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın