çekimli çevirgeç ne demek?

 1. Elektrik akımının oluşturduğu çekim gücüyle bir elektrik çevrimini yöneten çevirgeç.
 2. (en)Magnetic switch, solenoid switch.
 3. (al)Magnetschalter
 4. (fr)Contacteur magnétique, relais magnétique

çekimli

 1. Çekimi olan, alımlı, cazibeli, cezp edici
 2. Çekim ekleri alabilen.
 3. Endamlı, gösterişli.
 4. (en)Graceful.
 5. (en)Declinable.
 6. (en)Synthetic.
 7. (en)Attractive.

çekimli ad

 1. Kök ve gövde durumundaki adların, cümle içinde çekim ekleri alarak başka kelimeler ile ilgi kuran, birtakım durumları, nitelikleri ve ilişkileri gösteren biçimi: Dün annesinin mektubunu bekledi, ata bindi. Henüz öğrenimini bitirmedi. Yarın şehirden ayrılıyorlar vb.

çevirgeç

 1. Anahtar.
 2. Elektriksel, sessel, ışıksal titreşim ortamları arasına yerleştirilerek bunların birinin ötekine çevrilimesini sağlayan güç dönüştürücü aygıt.
 3. Bir yinelenimi başka bir yinelenime (örneğin ÇYY'i, PYY'e) çeviren aygıt
 4. Bir akımı, başka çeşit akıma (örneğin dalgalı akımı doğru akıma) çeviren aygıt
 5. Bir televizyon ölçününü başka bir ölçüne çeviren aygıt
 6. Belli bir koda sokulmuş bilgiyi başka bir kılığa sokan aygıt.
 7. Bir elektrik çevrimini açıp kapamaya ya da değiştirmeye yarayan araç.
 8. (en)Converter, convenor.
 9. (en)Switch, breaker arm, circuit breaker.
 10. (en)Transducer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çekimliçekimli adçekimli eylemçekimli eylemden ikilemeçekimli fiilçekimli güçölçerçekimli kelimeçekimli süzgeççekimli üreteççekimli üreteçli ateşlemeçekimle ayrılımçekimlemeçekimlemekçekimçekim alanıçekim alanı kuramıçekim alanına almakçekim ayrımçevirgeççevirgeçevirge integraliçevirgen tepkileşimlikçevirgiçevirçevir kazı yanmasınçevir sesiçevir sinyaliçevireç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın