çekimli eylemden ikileme ne demek?

 1. Sözcükleri çekimli eylemden kurulan ikileme: Koştu koştu yoruldu; Ağladı ağladı sustu; Buldun buldun bunu mu buldun; Bilse bilse o bilir vb.

çekimli

 1. Çekimi olan, alımlı, cazibeli, cezp edici
 2. Çekim ekleri alabilen.
 3. Endamlı, gösterişli.
 4. (en)Graceful.
 5. (en)Declinable.
 6. (en)Synthetic.
 7. (en)Attractive.

çekimli ad

 1. Kök ve gövde durumundaki adların, cümle içinde çekim ekleri alarak başka kelimeler ile ilgi kuran, birtakım durumları, nitelikleri ve ilişkileri gösteren biçimi: Dün annesinin mektubunu bekledi, ata bindi. Henüz öğrenimini bitirmedi. Yarın şehirden ayrılıyorlar vb.

ikileme

 1. İkilemek işi.
 2. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.
 3. (Derleme.. koşma, koşuk, kelime koşması, eş deyim) Anlamı güçlendirmek için, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, ağır ağır, tak tak, koşan koşana, kaçan kaçana, yığın yıfın; çoluk çocuk, kap kaçak, ufak tefek, aşağı yukarı, irili ufaklı, ileri geri; karma karışık, sandık mandık, kalem malem, defter mefter vb.
 4. (en)Doubling.
 5. (en)Hendiadyoin.
 6. (fr)Hendiadyoin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çekimliçekimli adçekimli çevirgeççekimli eylemçekimli fiilçekimli güçölçerçekimli kelimeçekimli süzgeççekimli üreteççekimli üreteçli ateşlemeçekimle ayrılımçekimlemeçekimlemekçekimçekim alanıçekim alanı kuramıçekim alanına almakçekim ayrımeylemden türeme adeylemden türeme eylemeylemde bulunmakeylemde karşıt görünümeylemeylem adıeylem alanıeylem ayarıeylem çekim eki
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın