zebunu olmak ne demek?

 1. Bir kimseye çok düşkün ya da tutkun olmak.

zebun

 1. Güçsüz, zayıf, âciz
 2. (en)Weak, helpless, powerless.
 3. (en)€“–u olmak /yn/.
 4. (en)To become the victim of, become the prey of.
 5. (en)(for someone madly in love) to be the toy of (the person he´s/she´s in love with).
 6. (en)To be hopelessly in love with.

zebun etmek

 1. Güçsüz bırakmak, zavallı duruma getirmek.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zebunzebun etmekzebunküşzebunküşlükzebunlaşmazebuzebanzebanizebanzetzebeczebeckolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın