zebunküş ne demek?

  1. Güçsüze acımayan, zavallıları ezen.
  2. (en)Eskimiş (zebu:nküş) Farsça zeb°n-kuş.

zebunküşlük

  1. Zebunküş olma durumu.

zebun

  1. Güçsüz, zayıf, âciz
  2. (en)Weak, helpless, powerless.
  3. (en)€“–u olmak /yn/.
  4. (en)To become the victim of, become the prey of.
  5. (en)(for someone madly in love) to be the toy of (the person he´s/she´s in love with).
  6. (en)To be hopelessly in love with.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zebunküşlükzebunzebun etmekzebunlaşmazebunlaşmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın