zeban ne demek?

 1. Dil (I).

dil

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. Gönül, yürek.
 10. Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.

zebani

 1. Cehennem bekçisi.
 2. Zebella.
 3. (en)The old dragon.
 4. (en)Hellhound.
 5. (en)Demon of hell.
 6. (en)Cruel monster.
 7. (en)Demon.
 8. (en)Devil.

zebanzet

 1. Söylenen, söylenir olan, herkesçe kullanılan (söz).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zebanizebanzetzebeczebeckzebedee
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın